ELY-keskukset myöntävät tukea yritysten kehittämiseen ja investointeihin. JK Kehitystoimisto Oy / Jani Karjalainen on ELY keskuksen hyväksymä puitetoimittaja Analyysi ja Uudistuminen kehittämispalveluissa. Näitä palveluita voi hyödyntää yrityksen kehittämisen eri vaiheissa. Katso lisää: www.yritystenkehittamispalvelut.fi


Highline Oy on yksityisten, valikoitujen ja itsenäisten konsulttien verkostosta koostuva asiantuntijayritys. Yrityksen palveluajatus on ketjuttaa sen jäseninä ja omistajina toimivien asiantuntijoiden osaamista. Yhtiön kautta tarjotut palvelut tuotetaan joko sen jäsenkonsulttien tekemänä työnä tai alihankintana sen jäsenyritysten kautta. Työhön tarjottava asiantuntijakoostumus pyritään muodostamaan aina parhaaksi mahdolliseksi kulloisenkin asiakastarpeen mukaisesti. Highline Oy:n keskeisin lisäarvo on toimitapa, jossa sen omistaja- ja jäsenkonsultit voivat hakea toisiltaan asiakastilauksen laadun kannalta parhaaksi katsomaansa vertailu- ja kokemustietoa luottamuksellisesti. JK Kehitystoimisto Oy on Highlinen Oy:n jäsen- ja omistajayritys. Jani Karjalainen toimii myös verkoston toimitusjohtajana.


JK Kehitystoimisto Oy on Suomen yrittäjät ry:n jäsenyritys.


 

JK Kehitystoimisto Oy on Pohjois-Karjalan Kauppakamarin jäsenyritys.